Meie firma | Eesti firmade registreerimine ja müük | Valmisfirmad |
Offshore firmad | Firmade registreerimine Sankt-Peterburis ja Pihkvas | Hinnakiri | Kontakt
rus | est | eng


Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse


Offshore firmad »
Hinnakiri »
Bahama saared »
Belize »
Briti Neitsisaared »
Gibraltar »
Hong Kong »
Nevis »
Panama »
Sheishellid »
Briti Neitsisaared

 

 

 

Üldandmed

Briti Neitsisaared asuvad Väikeste Antillide põhjapoolses osas Kariibi mere basseinis. Koosneb umbes 60-st saarest. Pealinn – Road Town, asetseb saarel Tortola. Riigikeel – inglise keel. BVI õigusloome baseerub Inglismaa õigusel. Rahaühik – Ameerika Ühendriikide dollar (USD).

 

Maksud

BVI`s ei rakendata mingeid makse ettevõtte tulule, müügile, pärimisele ega dividendidele. Valuutakontroll – puudub.

 

Topeltmaksustamise vältimiseks sõlmitud lepingud

On sõlmitud Jaapaniga, Šveitsiga, Taaniga, Norraga ja Rootsiga.

 

Ettevõtlust puudutav seadusandlus

Rahvusvaheliste Äriühingute Määrus (International Business Companies Ordinance) 1984.a. ja selle täiendused 1988, 1990, 1994.a.-tel; Ühingute seadus (The Companies Act), 1985.a.; Pankade ja Trustide seadus, 1990.a.

 

Äriühingute liigid

Rahvusvaheline äriühing – International Business Company (IBC).

 

Firma põhikapital

Firma põhikapital deklareeritakse, puuduvad nõuded kohustuslikule kapitali sissemaksele ja kapitali minimaal- ja maksimaalmäärale. Aktsiakapital võib olla ükskõik millises valuutas. Firma poolt väljaantud aktsiate minimaalne kogus koosneb ühest nominaalväärtuseta aktsiast või ühest nominaalväärtusega aktsiast.

 

Lubatud tegevusalad

Lubatud on kõik tegevusalad, mis ei ole seadusega keelatud. Pangateenused, kindlustusteenused ja ümberkindlustamise teenused, aga ka aktiivide juhtimise (trust) teenuste pakkumine on litsentseeritud.

 

Keelatud tegevusalad

Keelatud on äritegevus või operatsioonid kinnisvaraga BVI territooriumil, müüa elanikkonnale oma aktsiaid või võtta elanikkonnalt laenu.

 

Riiklik aastamaks

Iga-aastane registreerimismaks sõltub firma deklareeritud aktsiakapitali suurusest. Firma, põhikapitaliga kuni 50 000 USD eest makstakse 300 USD aastas; firma, põhikapitaliga üle 50 000 USD eest makstakse 1000 USD aastas. Trahv õigeaegselt tasumata aastamaksu eest on 50% iga-aastase maksu määrast.

 

 

Firma asutamine

Tegelike omanike juuresolek firma registreerimisel ei ole kohustuslik. Registreeritud agent esitab registripidajale Memorandumi ja Põhikirja (Memorandum and Articles of Association) ja maksab vastava tasu.

 

Firma asutajad

Tegelike omanike juuresolek firma registreerimisel ei ole kohustuslik. Registreerimine kujutab endast aktsiate märkimist tunnistaja juuresolekul. Registripidajale esitatakse Memorandum ja Põhikiri (Memorandum and Articles of Association), mis on allkirjastatud registreeritud agendi poolt. Ülejäänud jagamata aktsiad jäävad firma omandisse.

 

Nõudmised ärinimele

Firma ärinimi võib olla ükskõik millises keeles kasutades ladina tähestikku. Register võib nõuda nime tõlkimist inglise keelde. Nimi ei tohi olla identne juba registreeritud nimega. Piiratud vastutuse olemasolule viitamiseks peab nimi sisaldama sõna Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme, Sociedad Anonima, Gesellschaft mit beshränkter Haftung või abreviatuure  Ltd., Corp., Inc., GmbH, SA.

 

Sõna Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Municipal, Royal, Trust Company, Trustee Company või teisi sõnu või sõnaühendeid, millel on samasugune tähendus ei tohi firma nimes kasutada, kui firma ei oma vastavat litsentsi.

 

Firma direktorid

Minimaalne nõutav direktorite arv on 1 (üks). Sealjuures on lubatud korporatiivdirektorid. Direktoritel võib olla ükskõik milline kodakondsus. Detailne informatsioon direktorite kohta ei esine avalikes andmetes. Seadusandlus ei keela nominaaldirektorite kasutamist.

 

Firma sekretär

Nimetatakse 1 (üks) sekretär.

 

Registreeritud kontor

Firma peab omama registreeritud kontori aadressi BVI`s.

 

Firma registreerimise aeg

2 (kaks) nädalat.

 

Raamatupidamise aruannete, aastaaruannete esitamine ja audit

Raamatupidamise aruannete esitamist ei nõuta. Aastaaruande ja auditi esitamist ei nõuta. Firmad on kohustatud sisse viima raamatupidamislikke märkeid, mis kajastaksid firma finantsseisu.

 

Informatsioon firma kohta, mis on kättesaadav kolmandatele isikutele

Registreerimise dokumendid, registreeritud agendi ja registreeritud kontori nimetus.

 

Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse