Meie firma | Eesti firmade registreerimine ja müük | Valmisfirmad |
Offshore firmad | Firmade registreerimine Sankt-Peterburis ja Pihkvas | Hinnakiri | Kontakt
rus | est | eng


Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse


Offshore firmad »
Hinnakiri »
Bahama saared »
Belize »
Briti Neitsisaared »
Gibraltar »
Hong Kong »
Nevis »
Panama »
Sheishellid »
Gibraltar

 

 

 

Üldandmed

Gibraltar asetseb Hispaania lõunaosas ja asub Suurbritannia mõju all oleval territooriumil. Gibraltari õigusloome baseerub Inglismaa õigusel. Gibraltaril on Euroopa Liidus eristaatus ja on seega vabastatud üldistest tollimaksudest, puudub käibemaks. Riigikeel – inglise keel. Rahaühik – naelsterling.

 

Maksud

Iga-aastased maksed ja maksud sõltuvad firma tüübist:

 

  • Gibraltari maksudest vabastatud firma: firma, mis on registreeritud Gibraltaril, mida valdavad Gibraltari mitteresidendist isikud ja mis ei tee tehinguid teiste Gibraltaril registreeritud firmadega ega inimestega, võib teha avalduse saamaks „maksudest vabastatud” staatuse Gibraltaril. Sellised firmad on maksudest vabastatud 25. aastaks tingimusel, et firma on nõus vabastuse tingimustega ja maksab iga-aastast maksu valitsusele suuruses 225 £.
  • Mitteresidendist Gibraltari firma: firma, registreeritud Gibraltaril, mida valdavad mitteresidendist isikud ja mida juhivad Gibraltaril elavad direktorid (viivad vastavalt oma koosolekuid läbi Gibraltaril). Mitteresidendist firma võib olla täielikult korporatiivsetest maksudest vabastatud tingimusel, et ta ei oma pangaarveid Gibraltaril.
  • Gibraltari kvalifikatsioonifirma: seda tüüpi firma sarnaneb maksuvabastusega firmaga, kuid selle asemel, et mitte olla tuntud kui makse mitte maksev firma, võib ta ise vabalt valida omale maksude suuruse vahemikus 2-35%. Kvalifikatsioonifirma on kasulik, kui on hädavajalik näidata, et kindlaksmääratud minimaalne maksumäär on tasutud, et saada maksumäära alandust mõnes teises riigis.
  • Gibraltari holding firma: seda tüüpi firma võib olla praktiliselt kasulik mitte EL-is olevate riikide füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes soovivad saada tulu dividendidelt. Holding firma maksab makse 35% kõikidelt sissetulekutelt, välja arvatud dividendidelt. Holding firmalt saadavad dividendid maksustatakse 1%-ga, kui see on saadud väljaspool Gibraltarit. Maks dividendidele puudub, kui dividend on riigisisene, saadud Gibraltaril.

 

Topeltmaksustamise vältimiseks sõlmitud lepingud

Puuduvad.

 

Ettevõtlust puudutav seadusandlus

Suurbritannia Ühingute seadus (Companies Ordinance Act) 1984.a., vastuvõetud 1929.a., koos muudatustega.

 

Äriühingute liigid

Firma tüübid rahvusvaheliseks kaubanduseks ja investeerimiseks:

  • Mitteresidendist firma (Non-resident Company)
  • Vabastatud firma (Exempt Company)
  • Kvalifikatsioonifirma (Qualifying Company)
  • Holding firma (Holding Company)

 

Firma põhikapital

Firma põhikapital deklareeritakse, puuduvad nõuded kohustuslikule kapitali sissemaksele ja kapitali minimaal- ja maksimaalmäärale.

 

Lubatud tegevusalad

Mittemaksustataval firmal on keelatud kommertstegevus Gibraltari piires. Pangateenused, kindlustusteenused ja ümberkindlustamise teenused, aga ka aktiivide juhtimise (trust) teenuste pakkumine on litsentseeritud.

 

Riiklik aastamaks

Maksudest vabastatud firma - 225 £.

 

Firma asutajad

Peab olema vähemalt 1 (üks) aktsionär. Firma tuleb registreerida registreeritud agentide poolt, kes omavad seadustele vastavat litsentsi selliseks tegevuseks. Aktsionäride anonüümsus on võimalik tagada läbi nominaalaktsionäride nimetamise.

 

Nõudmised ärinimele

Firma ärinimi võib olla ükskõik millises keeles. Nimi ei tohi olla identne juba olemasoleva nimega. Lubatud ei ole firma nimes sõnad või nendest lähtuvad sõnad nagu: Association, Royal, Imperial. Kui nimes kasutatakse järgmisi sõnu: Bank, Assurance, Trust, Trustee, Group, Europe, International – siis on nõutav eriluba või litsents.

 

Firma direktorid

Minimaalne nõutav direktorite arv on 1 (üks). Sealjuures on lubatud korporatiivdirektorid. Direktoritel võib olla ükskõik milline kodakondsus. Direktorite anonüümsus on võimalik tagada läbi nominaaldirektorite nimetamise.

 

Firma sekretär

Kohustuslik (peab olema Gibraltari resident).

 

Aktsionäride/direktorite koosolek

Direktorite koosolek võib toimuda ükskõik millises riigis, kuid mitte vähem kui 1 (üks) kord aastas.

 

Registreeritud kontor

Firma peab omama registreeritud kontori aadressi Gibraltaril.

 

Firma registreerimise aeg

2 (kaks) nädalat.

 

Raamatupidamise aruannete, aastaaruannete esitamine ja audit

Iga-aastane aruanne peab sisaldama üksikasjalikku infot firma direktorite ja aktsionäride kohta. Maksuvabastusega ja mitteresidendist firmad ei pea esitama avalikku aruannet, aga mis puudutab kvalifikatsioonifirmasid ja holding firmasid, siis nemad peavad koostama ja esitama maksuametile audiitori aruande. Piiratud vastutusega firmad peavad läbi viima audiitorkontrolli. Aruandluse esitamise tähtaeg – 13 kuud peale aruande aasta lõppemist. Väikesed ettevõtted võivad audiitori aruande asemel esitada ka ainult finantsaruande. Firma loetakse väikeseks kui selles ei tööta rohkem kui 50 töötajat, käive ei ületa 4,8 miljonit £ või kui summaarne balanss (aktiva + kasum) majandusaasta jooksul ei ületa 2,4 miljonit £.

 

Registreeritud kontoris hoitavad dokumendid

Aktsionäride ja direktorite nimekiri.

 

Informatsioon firma kohta, mis on kättesaadav kolmandatele isikutele

Aktsionäride, registreeritud agentide ja registreeritud kontori nimed ning aadressid, firma registreerimise dokumendid (memorandum ja põhikiri).

Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse