Meie firma | Eesti firmade registreerimine ja müük | Valmisfirmad |
Offshore firmad | Firmade registreerimine Sankt-Peterburis ja Pihkvas | Hinnakiri | Kontakt
rus | est | eng


Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse


Offshore firmad »
Hinnakiri »
Bahama saared »
Belize »
Briti Neitsisaared »
Gibraltar »
Hong Kong »
Nevis »
Panama »
Sheishellid »
Belize

 

 

 

Üldandmed

Belize on suveräänne vabariik, mis kuulub Suurbritannia haldusalasse. Riigikeel – inglise keel. Belize õigusloome baseerub Inglismaa õigusel. Pealinn on Belmopan. Rahaühik – belize dollar.

 

Maksud

Belize`s ei rakendata mingeid makse ettevõtte tulule, müügile, pärimisele ega dividendidele. Valuutakontroll – puudub.

 

Topeltmaksustamise vältimiseks sõlmitud lepingud

On sõlmitud Suurbritanniaga, Rootsiga, Taaniga ja Kariibimaade Ühendusega.

 

Ettevõtlust puudutav seadusandlus

Rahvusvaheliste äriühingute seadus, 1990.a. (International Business Companies Act).

 

Äriühingute liigid

Rahvusvaheline äriühing – International Business Company (IBC). Tema teisend – avatud tüüpi investeerimisettevõte (Public Investment Company (PIC)).

 

Firma põhikapital

Firma põhikapital deklareeritakse, puuduvad nõuded kohustuslikule kapitali sissemaksele ja kapitali minimaal- ja maksimaalmäärale. Aktsiakapital võib olla ükskõik millises valuutas. Firma poolt väljaantud aktsiate minimaalne kogus koosneb ühest nominaalväärtuseta aktsiast või ühest nominaalväärtusega aktsiast.

 

Lubatud tegevusalad

Lubatud on kõik tegevusalad, mis ei ole seadusega keelatud. Pangateenused, kindlustusteenused ja ümberkindlustamise teenused, aga ka aktiivide juhtimise (trust) teenuste pakkumine on litsentseeritud.

 

Keelatud tegevusalad

Firma ei või kaubelda Belize territooriumil ja omada seal kinnisvara.

 

Riiklik aastamaks

Iga-aastane registreerimismaks sõltub firma deklareeritud aktsiakapitali suurusest. Firma, põhikapitaliga kuni 50 000 USD eest makstakse 100 USD aastas; firma, põhikapitaliga üle 50 000 USD eest makstakse 1000 USD aastas. Trahv õigeaegselt tasumata aastamaksu eest on 50% iga-aastase maksu määrast.

 

Firma asutamine

Tegelike omanike juuresolek firma registreerimisel ei ole kohustuslik. Registreeritud agent esitab registripidajale Memorandumi ja Põhikirja (Memorandum and Articles of Assotiation) ja maksab vastava tasu.

 

Firma asutajad

Minimaalne aktsionäride arv on 1 (üks). Informatsioon tegelike firma omanike kohta on konfidentsiaalne. Nominaalaktsionäriks võib olla registreeritud agent, kes on näidatud Memorandumis ja Põhikirjas ning omab kohalikku litsentsi. Aktsionäre puudutavad detailid ei esine avalikes andmetes, kuid nimekiri aktsionäride (nominaalaktsionäride) kohta peab olema firma registreeritud kontoris.

 

Nõudmised ärinimele

Firma ärinimi võib olla ükskõik millises keeles kasutades ladina tähestikku. Register võib nõuda nime tõlkimist inglise keelde. Nimi ei tohi olla identne juba registreeritud nimega. Piiratud vastutuse olemasolule viitamiseks peab nimi sisaldama sõna Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme, Sociedad Anonima, Gesellschaft mit beshränkter Haftung või abreviatuure  Ltd., Corp., Inc., GmbH, SA.

 

Sõna Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Municipal, Royal, Trust Company, Trustee Company või teisi sõnu või sõnaühendeid, millel on samasugune tähendus ei tohi firma nimes kasutada, kui firma ei oma vastavat litsentsi.

 

Firma direktorid

Minimaalne nõutav direktorite arv on 1 (üks). Sealjuures on lubatud korporatiivdirektorid. Direktoril võib olla ükskõik milline kodakondsus. Detailne informatsioon direktorite kohta ei esine avalikes andmetes. Seadusandlus ei keela nominaaldirektorite kasutamist.

 

Firma sekretär

Nõudeid ei ole, kuid tavaliselt nimetatakse üks sekretär kirjalike dokumentide tõhususe kinnitamiseks.

 

Aktsionäride/direktorite koosolek

Aktsionäride/direktorite nõupidamine võib toimuda ükskõik millises riigis. Aktsionäride koosolek toimub ainult direktorite nõudel või omanike nõudel, kellel on üle 50% häälteenamusega aktsiaid.

 

Registreeritud kontor

Firma peab omama registreeritud kontori aadressi Belize`s.

 

Firma registreerimise aeg

2 (kaks) nädalat.

 

Raamatupidamise aruannete, aastaaruannete esitamine ja audit

Raamatupidamise aruannete esitamist ei nõuta. Aastaaruande ja auditi esitamist ei nõuta. Firmad on kohustatud sisse viima raamatupidamislikke märkeid, mis kajastaksid firma finantsseisu.

 

Registreeritud kontoris hoitavad dokumendid

Aktsionäride ja direktorite nimekiri, pitsati jäljend.

 

Informatsioon firma kohta, mis on kättesaadav kolmandatele isikutele

Registreerimise dokumendid, aktsionäride ja direktorite nimekiri, registreeritud agendi ja registreeritud kontori nimetus.

 

Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse