Meie firma | Eesti firmade registreerimine ja müük | Valmisfirmad |
Offshore firmad | Firmade registreerimine Sankt-Peterburis ja Pihkvas | Hinnakiri | Kontakt
rus | est | eng


Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse


Offshore firmad »
Hinnakiri »
Bahama saared »
Belize »
Briti Neitsisaared »
Gibraltar »
Hong Kong »
Nevis »
Panama »
Sheishellid »
Bahama saared

 

 

Üldandmed

Bahama saarestiku moodustavad umbes 700 saart ja 2000 liivaleedet. Pealinn on Nassau. Bahama saared on Kariibimaade Ühenduse liige (Caricom). Riigikeel - inglise keel. Bahama saarte õigusloome baseerub Inglismaa õigusel. Rahaühik – bahama dollar.

 

Maksud

Bahamal ei rakendata mingeid makse ettevõtte tulule, müügile, pärimisele ega dividendidele. Valuutakontroll – puudub.

 

Topeltmaksustamise vältimiseks sõlmitud lepingud

Puuduvad.

 

Ettevõtlust puudutav seadusandlus

Rahvusvaheliste äriühingute seadus, 1990.a. (International Business Companies Act).

 

Äriühingute liigid

Rahvusvaheline äriühing – International Business Company (IBC).

 

Firma põhikapital

Firma põhikapital deklareeritakse, puuduvad nõuded kohustuslikule kapitali sissemaksele ja kapitali minimaal- ja maksimaalmäärale. Firma poolt väljaantud aktsiate minimaalne kogus koosneb kahest nominaalväärtuseta aktsiast või kahest nominaalväärtusega aktsiast. Aktsiakapital võib olla ükskõik millises valuutas. 2000.a. lõpust on esitajaaktsiad keelatud.

 

Lubatud tegevusalad

Lubatud on kõik tegevusalad, mis ei ole seadusega keelatud. Pangateenused, kindlustusteenused ja ümberkindlustamise teenused, aga ka aktiivide juhtimise (trust) teenuste pakkumine on litsentseeritud.

 

Keelatud tegevusalad

Keelatud on teha tehinguid Bahama residendist isikutega, kinnisvara valdamine Bahama saarte territooriumil, müüa elanikkonnale oma aktsiaid või võtta elanikkonnalt laenu.

 

Riiklik aastamaks

Iga-aastane registreerimismaks sõltub firma deklareeritud aktsiakapitali suurusest. Firma põhikapitaliga kuni 5000 USD eest makstakse 350 USD aastas; firma põhikapitaliga üle 5000 USD eest makstakse 1000 USD aastas. Trahv õigeaegselt tasumata aastamaksu eest on 50% iga-aastase maksu määrast.

 

Firma asutamine

Tegelike omanike juuresolek firma registreerimisel ei ole kohustuslik. Registreerimine kujutab endast aktsiate märkimist tunnistaja juuresolekul. Registripidajale esitatakse Memorandum ja Põhikiri (Memorandum and Articles of Association), mis on allkirjastatud registreeritud agendi poolt. Ülejäänud jagamata aktsiad jäävad firma omandisse.

 

Firma asutajad

Registreeritud agent, kes on kirjutatud Memorandumisse ja Põhikirja, peab omama kohalikku litsentsi. Informatsioon tegelike firma omanike kohta on konfidentsiaalne, kui seda on soovitud.

 

Nõudmised ärinimele

Firma ärinimi võib olla ükskõik millises keeles kasutades ladina tähestikku. Register võib nõuda nime tõlkimist inglise keelde. Nimi ei tohi olla identne juba registreeritud nimega. Piiratud vastutuse olemasolule viitamiseks peab nimi sisaldama sõna Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme, Sociedad Anonima, Gesellschaft mit beshränkter Haftung või abreviatuure  Ltd., Corp., Inc., GmbH, SA. Sõna Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Municipal, Royal, Trust Company, Trustee Company või teisi sõnu või sõnaühendeid, millel on samasugune tähendus, ei tohi firma nimes kasutada, kui firma ei oma vastavat litsentsi.

 

Firma direktorid

Minimaalne nõutav direktorite arv on 1 (üks). Sealjuures on lubatud korporatiivdirektorid. Direktoril võib olla ükskõik milline kodakondsus. Seadusandlus ei keela nominaaldirektorite kasutamist.

 

Registreeritud kontor

Firma peab omama registreeritud kontori aadressi Bahama saartel.

 

Firma registreerimise aeg

2 (kaks) nädalat.

 

Raamatupidamise aruannete, aastaaruannete esitamine ja audit

Raamatupidamise aruannete esitamist ei nõuta. Aastaaruande ja auditi esitamist ei nõuta. Firmad on kohustatud sisse viima raamatupidamislikke märkeid, mis kajastaksid firma finantsseisu.

 

Registreeritud kontoris hoitavad dokumendid

Aktsionäride ja direktorite nimekiri, pitsati jäljend.

 

Informatsioon firma kohta, mis on kättesaadav kolmandatele isikutele

Asutamise memorandum, põhikiri, registreeritud agendi ja registreeritud kontori nimetus.

Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse