Meie firma | Eesti firmade registreerimine ja müük | Valmisfirmad |
Offshore firmad | Firmade registreerimine Sankt-Peterburis ja Pihkvas | Hinnakiri | Kontakt
rus | est | eng


Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse


Firmade registreerimine Sankt-Peterburis ja Pihkvas »
Piiratud vastutusega ühing (OOO) »
Aktsiaselts (AO) »
Välismaise investeeringuga ettevõte »
Filiaalid ja esindused »
Maksud Venemaal »
Filiaalid ja esindused

Filiaalid ja esindused on eraldiseisvad allüksused, mis asuvad väljaspool juriidilise isiku asukohamaad. Filiaalid ja esindused ei ole iseseisvad juriidilised isikud. Esindus erineb filiaalist täidetavate funktsioonide poolest. Esindused esindavad eranditult ühingu huve ja teostavad selle kaitset, filiaal teeb seda kõike või teostab ainult osa emaühingu funktsioonidest. Filiaalide ja esinduste tegevuse eest vastutab need loonud ühing.

Filiaalide ja esinduste registreerimise kord näeb ette välismaise firma akrediteerimist VF Justiitsministeeriumi alluvuses olevas Riiklikus Registreerimiskojas, tema maksuinspektsioonis arvele võtmist, statistikakoodide saamist, fondides arvelevõtmist (pensioni-, ravi- ja sotsiaalkindlustus). Akrediteerimistähtaeg on esindustel ühest kuni kolme aastani, filiaalidel ühest kuni viie aastani.

Registreerimiseks vajalikud dokumendid:

  • väljavõte välismaise juriidilise isiku asukohamaa kaubandusregistrist või muu seesugune dokument, mis kinnitaks välismaise firma registreerimise fakti
  • välismaise juriidilise isiku põhikiri
  • välismaise juriidilise isiku vastava organi otsus filiaali või esinduse asutamiseks Vene Föderatsioonis
  • notariaalselt tõestatud volikirja koopia, millega on antud volitused välismaise juriidilise isiku poolt asutatud filiaali või esinduse juhile Vene Föderatsioonis
  • tunnistus maksuinspektsioonis arvele võtmise kohta.

Tuleb märkida, et esindusel on omad miinused – milleks on keeld tegelda kommertstegevusega, välismaiseid töötajaid ei tohi olla rohkem kui viis inimest, koostöös riiklike organitega kehtestatakse esindustele mõnikord erikord.

Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse